Å krysse fremfor å beskytte grenser. Om ergoterapeut-, fysioterapeut-, lege- og sykepleierstudenters deltakelse og læring i tverrprofesjonell praksis

Forfattere

  • Hanne Hagland

Sammendrag

Å krysse fremfor å beskytte grenser. Om ergoterapeut-, fysioterapeut-, lege- og sykepleierstudenters deltakelse og læring i tverrprofesjonell praksis. Avhandling ph.d. Senter for profesjonsstudier.

Utgivelsesdata

Tittel:
Å krysse fremfor å beskytte grenser. Om ergoterapeut-, fysioterapeut-, lege- og sykepleierstudenters deltakelse og læring i tverrprofesjonell praksis
Forfatter(e):
Hanne Hagland
Serie:
HiOA avhandlinger
Issn:
1893-0476
Nr:
2015 nr 7
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
406
Pris:
400,–
ISBN-print:
978-82-93208-91-4

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Avhandlinger