Learning and Remembering in Older Adults and Older Adults with Neurocognitive Disorders

Forfattere

  • Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

Sammendrag

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD) Department of Behavioral Science Faculty of Health Sciences Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Flere land står foran en demografisk forandring med økende levealder. Sykdommer knyttet til økt levealder medfører denne forandringen. Forskjellige demenssykdommer, som for eksempel Alzheimers sykdommen er eksempler på dette. De forskjellige demenssykdommene har til felles at de påvirker individets sosiale- og yrkesliv med forverring av såkalte kognitive ferdigheter, som for eksempel individets evne til å lære og huske. Det er derfor særs viktig å øke forståelse av forhold eller variabler som kan påvirke disse typene av atferd. Hittil er det kun få studier innenfor atferdsanalyse der slik kompleks atferd er studert hos eldre deltakere. Formålet med denne avhandlingen var å forske på variabler som påvirker læring og hukommelse hos eldre personer og eldre som har en demenssykdom.

Utgivelsesdata

Tittel:
Learning and Remembering in Older Adults and Older Adults with Neurocognitive Disorders
Forfatter(e):
Hanna Steinunn Steingrimsdóttir
Serie:
HiOA avhandlinger
Issn:
1893-0476
Nr:
2015 nr 6
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
HF
Sider:
173
Pris:
280,–
ISBN-print:
978-82-93208-90-7

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Avhandlinger