Lojalitet og profesjonell standard. En studie av mellomledere i politiet.

Forfattere

  • Tatanya Ducran Valland

Sammendrag

En avhandling for graden Ph.d i profesjonsstudier (SPS).

Utgivelsesdata

Tittel:
Lojalitet og profesjonell standard. En studie av mellomledere i politiet.
Forfatter(e):
Tatanya Ducran Valland
Serie:
HiOA avhandlinger
Issn:
1893-0476
Nr:
2015 nr 5
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
339
Pris:
400,–
ISBN-print:
978-82-93208-88-4

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Avhandlinger