Meningsfulle sammenhenger

Forfattere

  • Ida Katrine Riksaasen Hatlevik

Sammendrag

En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer- og sosialarbeiderutdanningene.

Utgivelsesdata

Tittel:
Meningsfulle sammenhenger
Forfatter(e):
Ida Katrine Riksaasen Hatlevik
Serie:
HiOA avhandlinger
Issn:
1893-0476
Nr:
2014 nr 4
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
227
Pris:
315,–
ISBN-print:
978-82-93208-77-8

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Avhandlinger