Profesjonalitet under press?

Forfattere

  • Gerd Sylvi Steinnes

Sammendrag

Ein studie av førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane. Avhandling for graden Ph.d i profesjonsstudier (SPS.)

Utgivelsesdata

Tittel:
Profesjonalitet under press?
Forfatter(e):
Gerd Sylvi Steinnes
Serie:
HiOA avhandlinger
Issn:
1893-0476
Nr:
2014 nr 2
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
217
Pris:
310,–
ISBN-print:
978-82-93208-75-4

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Avhandlinger