Sosialt arbeid i nye kontekster

Forfattere

  • Anita Røysum

Sammendrag

Avhandling for graden ph.d i profesjonsstudier.

Utgivelsesdata

Tittel:
Sosialt arbeid i nye kontekster
Forfatter(e):
Anita Røysum
Serie:
HiOA avhandlinger
Issn:
1893-0476
Nr:
2012 nr 4
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
289
Pris:
360,–
ISBN-print:
978-82-93208-15-0

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Avhandlinger