Evaluering av forskergruppene ved Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Forfattere

  • Roger Buch
  • Marie-Theres Federhofer
  • Steinar Kristiansen

Sammendrag

ISBN 978-82-8364-000-7 (trykt)

Organiseringen av forskning i forskergrupper er en ny samarbeidsform mellom  enkeltforskere
i instituttene ved Fakultet for samfunnsfag, HiOA. Den har oppstått i spenningsfeltet mellom
enkeltforskernes individuelle forskningsinteresser og ledelsens forskningsstrategiske ansvar. I
praksis er det ikke alltid lett å finne en god balanse mellom disse ytterpunktene. Den foreliggende rapporten kommer ikke til å gi noe fasitsvar på disse utfordringene. Hensikten  er å belyse dagens situasjon på fakultetet samt å vise muligheter for veien videre. Rapporten kan forhåpentligvis være   et   nyttig   arbeidsverktøy   for   fakultetet   for   å   videreutvikle    sin
forskergruppemodell.

 

Publisert

2016-02-01

Utgave

Seksjon

Rapporter