Utdanningskvalitet i sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Forfattere

  • Ida Katrine Riksaasen Hatlevik
  • Anne Leseth
  • Oddgeir Osland

Sammendrag

Medforfattere er Andrea I. Alecu, Peter Forde Hougaard, Tanja H. Nordberg og Jens-Christian Smeby.

Denne rapporten er skrevet med bakgrunn i et komparativt prosjekt om sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i regi av Program for Fremragende profesjonskvalifisering (FPK) og på oppdrag fra Fakultet for helsefag ved HiOA. Prosjektets formål er å gi en deskriptiv analyse av studenters og uteksaminerte kandidaters vurdering av utdanningstilbudet ved studiested Pilestredet og studiested Kjeller, og foreslå tiltak for forbedring av tilbudet. 

Utgivelsesdata

Tittel:
Utdanningskvalitet i sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Forfatter(e):
Ida Katrine Riksaasen Hatlevik, Anne Leseth og Oddgeir Osland
Serie:
HiOA småskrift
Nr:
2015 nr 3
Issn:
1893-4609
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
87
Pris:
155,–

Publisert

2015-11-16

Utgave

Seksjon

Småskrift