Helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente, gjennomført hos fastlegen

Forfattere

  • Ursula Småland Goth
  • Mariann Tvetene

Sammendrag

Evaluering av en pilot i bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo kommune høsten 2015 - våren 2016. Rapporten omhandler evaluering av en pilot i Oslo kommune knyttet til desentralisering av helseundersøkelse for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Helseundersøkelsen skulle gjennomføres av fastlegene i tre bydeler. Evalueringen er foretatt med utgangspunkt i målsettingene bak overføring av helseundersøkelsen til fastlegene. Datainnsamling ble gjennomført i tidsrommet 15. mars - 15. mai 2016. Denne rapporten er ikke tilgjengelig som nedlastbar pdf-fil.

Utgivelsesdata

Tittel:
Helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente, gjennomført hos fastlegen
Forfatter(e):
Ursula Småland Goth og Mariann Tvetene
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2016 nr 5
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
52
Pris:
195,–
ISBN-print:
978-82-8364-010-6

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter