NAV, arbeidslinja og sosialarbeiderutdanningene.

BSV-utdannernes syn på NAV-reformen og arbeidsinkludering

Forfattere

  • Lars Inge Terum

Sammendrag

Dette notatet er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet er å få mer kunnskap om forholdet mellom NAV og BSV-utdanningene (barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningen). Notatet forteller noe om hva lærerne ved BSV-utdanningene i Norge mener om utdanningene og deres relevans for NAV. Grunnlaget er en surveyundersøkelse gjennomført blant dem som underviser og veileder ved alle høgskoler og universiteter i Norge som tilbyr barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanninger. Svarprosenten var 67 prosent (se vedlegg). Vi omtaler respondentene som «BSV-utdannere».  Dette notatet undersøker:

  • BSV-utdannernes utdanning og praksiserfaring
  • Utdanningenes relevans for NAV relaterte tjenester 
  • Arbeidslinja og arbeidsinkludering

Utgivelsesdata

Tittel:
NAV, arbeidslinja og sosialarbeiderutdanningene. BSV-utdannernes syn på NAV-reformen og arbeidsinkludering
Forfatter(e):
Lars Inge Terum
Serie:
HiOA småskrift
Issn:
1893-4609
Nr:
2014 nr 6
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
33
Pris:
120,–

Publisert

2014-12-06

Utgave

Seksjon

Småskrift