Stevnemøter med levd liv

Forfattere

  • Jorun Fougner
  • Ole Chr Lagesen

Sammendrag

Stevnemøter med levd liv. Høgskolefolk forteller. De som nå er seniorer og pensjonister etter et langt yrkesliv i profesjonsyrker og høgskoleutdanning har skrevet mye. Rapporter, notater, studieplaner, forelesninger, forskningsartikler og debattinnlegg. Sakprosa i mange varianter. Men historier fra eget liv, særlig yrkesliv, der de selv forteller og preger teksten med sine egne, subjektive erindringer, har de ikke skrevet tidligere. Og her finnes mange opplevelser, menneskemøter og erfaringer som kan fortelle om den stille revolusjonen som deres generasjon har vært med på, i norsk utdanning og i samfunnslivet for øvrig. Dette var utgangspunktet da Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2008 (den gang HiO) inviterte til skrivekurs for høgskolens seniorer. Våren 2014 fullføres det sjette kurset, og denne rapporten inneholder tekster fra vel 20 kursdeltakere. Som ved de tidligere kursene kommer forfatterne fra forskjellige utdannings- og yrkesmiljøer. De aller fleste har hatt lang "fartstid" som lærere i høgskolesystemet, samtidig som vi har hatt med oss enkelte eksterne deltakere fra nærstående yrkesfelt.

Utgivelsesdata

Tittel:
Stevnemøter med levd liv
Forfatter(e):
Jorun Fougner og Ole Chr Lagesen (red)
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2014 nr 9
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Seniorsenteret
Sider:
180
Pris:
285,–
ISBN-print:
978-82-93208-66-2

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter