Praksisrelevans og kompetansebehov

Vurderinger av BSV-utdanningene

Forfattere

  • Lars Inge Terum
  • Kjersti Nesje

Sammendrag

Dette notatet er del av prosjektet «Praksisnærhet og utdanningserfaringer» som Senter for profesjonsstudier har utført på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet(UHR). Prosjektet er del av UFR-prosjektet «Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene».

I notatet skal vi se nærmer på den tredelte utdanningsmodellen, praksisrelevans og kompetansebehov. Den sentrale datakilden er surveyundersøkelsen som er gjennomført blant BSV-utdannerne; altså de som underviser og veileder ved barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene i Norge. I tillegg blir det brukt data fra en undersøkelse gjennomført i 2011 blant barnevernspedagoger og sosionomer tre år etter avsluttet utdanning. Også en analyse av kvalifikasjonskravene i stillingsannonser fra 1997, 2007 og 2013 inngår i notatet.

Vedlegget beskriver i hvilken grad BSV-utdannerne har doktorgrad og mastergrad og hvilken type master/hovedfag som er de mest vanlige.

Utgivelsesdata

Tittel:
Praksisrelevans og kompetansebehov. Vurderinger av BSV-utdanningene
Forfatter(e):
Lars Inge Terum og Kjersti Nesje
Serie:
HiOA småskrift
Issn:
1893-4609
Nr:
2014 nr 5
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
75
Pris:
150,–

Publisert

2014-05-07

Utgave

Seksjon

Småskrift