Retten til byen. En studie av byutviklingsprosesser i New York og Oslo

Forfattere

  • Oddrun Sæter
  • Venke Aure
  • Kristin Bergaust

Sammendrag

En studie av byutviklingsprosesser i New York og Oslo. (english text i part II of the report)

Utgivelsesdata

Tittel:
Retten til byen. En studie av byutviklingsprosesser i New York og Oslo
Forfatter(e):
Oddrun Sæter, Venke Aure, Kristin Bergaust
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2013 nr 10
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
FoU Storbyprogrammet
Sider:
241
Pris:
400,–
ISBN-print:
978-82-93208-45-7

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter