Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen.

Forfattere

  • Lisebet Skeie Skarpaas
  • Randi Wågø Aas
  • John Erik Berg

Sammendrag

Dette er den andre delrapporten fra forskningsprosjektet Evalueringen av Raskere tilbake. Evalueringen ble organisert gjennom PreSenter-samarbeidet, og utføres av International Research Institute of Stavanger (IRIS), i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) og Universitetet i Stavanger (UiS), på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Denne rapporten beskriver hvilke erfaringer og oppfatninger ulike typer eksperter og aktører har på oppfølging av sykmeldte, etter fem år med ordningen Raskere tilbake. Rapporten har fokus på erkjente problemstillinger og endringsforslag.

Utgivelsesdata

Tittel:
Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen.
Forfatter(e):
Lisebet Skeie Skarpaas, Randi Wågø Aas og John Erik Berg
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2013 nr 9
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Faultet for helsefag
Sider:
112
Pris:
300,–
ISBN-print:
978-82-93208-43-3

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter