Utdanning og kompetansebehov

En analyse av BSV-utdanningenes historie siden 1970

Forfattere

  • Jan Messel

Sammendrag

Dette notatet vil ta for seg BSV-utdanningenes historie fra begynnelsen av 1970-årene med særlig blikk på debattene om organiseringen av utdanningene og på rammeplanene. Et av temaene vil være hvilken problemforståelse som har ligget til grunn for ønskene om å endre innhold og struktur på de tre utdanningene.

Utgivelsesdata

Tittel:
Utdanning og kompetansebehov. En analyse av BSV-utdanningenes historie siden 1970.
Forfatter(e):
Jan Messel
Serie:
HiOA småskrift
Nr:
2014 nr 4
Issn:
1893-4609
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
27
Pris:
115,–

Publisert

2014-05-07

Utgave

Seksjon

Småskrift