Elevene imellom

Forfattere

  • Simon Michelet

Sammendrag

Studien utvikler elevkultur som teoretisk begrep og undersøker sammenhenger mellom elevkultur og læringsprosesser i klasse-rommet. Elevkultur beskriver hvordan samhandling elevene imellom er innvevd i tid og rom, ved å trekke på fagbegreper som kultur, fellesskap og virksomhet. Elevene deltar i skolefaglige læringsprosesser preget av erfaringsdanning, informasjonshåndtering, kunnskapsbygging, utvikling av forståelse og metalæring. Samtidig deltar de i sosiale lærings-prosesser, kjennetegnet av hvordan relasjoner og posisjoner leves ut i klasserommet gjennom deltakelse i interaksjon og felles beslutningsprosesser. Slik utgjør det skolefaglige og det sosiale mer ulike aspekter ved samme prosess enn to ulike prosesser. Elevene imellom viser hvordan elevkulturen har betydning for elevenes deltakelse i klasserommets læringsprosesser. Et kultur-perspektiv belyser andre dimensjoner ved læring-og-undervisning i klasserommet enn psykologiske og didaktiske perspektiver, og bidrar derved til ny forståelse.Dette er en avhandling for graden PhD 2011, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

Utgivelsesdata

Tittel:
Elevene imellom
Forfatter(e):
Simon Michelet
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2012 nr 13
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Fakultet for lærerutd.
Sider:
504
Pris:
300,–
ISBN-print:
978-82-93208-21-1

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter