Studieprogrammene

En beskrivelse og analyse av fagplaner og pensum mv ved BSV-utdanningene

Forfattere

  • Peter Forde Hougaard

Sammendrag

Dette arbeidsnotatet er deskriptivt: det beskriver de enkelte BSV-utdanningenes fagplaner og pensumlister. Det er å betrakte som grunnlagsmaterialet for annet arbeid gjort i prosjektet, men tegner i seg selv også et bilde av BSV-utdanningene på plannivået.

Formålet har vært å se om de enkelte utdanningsinstitusjonenes fagplaner og tilhørende pensumlister kan sies å være relativt sammenfallende eller om det foreligger store forskjeller mellom dem.

Utgivelsesdata

Tittel:
Studieprogrammene. En beskrivelse og analyse av fagplaner og pensum mv. ved BSV-utdanningene
Forfatter(e):
Peter Forde Hougaard
Serie:
HiOA småskrift
Issn:
1893-4609
Nr:
2014 nr 3
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
42
Pris:
125,–

Publisert

2014-05-07

Utgave

Seksjon

Småskrift