Arbeidsplassbasertert førskolelærerutdanning (ABF). En utdanning som gjør en forskjell.

Forfattere

  • Anne Furu
  • Gunn Karlsen
  • Kristin Holte Haug
  • Kristin Tverberg

Sammendrag

"Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF). En utdanning som gjør forskjell.". Dette er en sluttrapport fra prosjektet Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning som er gjennomført ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Oslo kommune i perioden 2008 - 2012. I rapporten ønsker vi å synliggjøre sentrale aspekter som har særpreget den arbeidsplassbaserte førskolelærerutdanningen ved HiOA gjennom prosjektperioden. Vi vil vise at ABF har vært med på å berede noe av grunnen for framtidens førskolelærerutdanning.

Utgivelsesdata

Tittel:
Arbeidsplassbasertert førskolelærerutdanning (ABF). En utdanning som gjør en forskjell.
Forfatter(e):
Anne Furu, Gunn Karlsen, Kristin Holte Haug, Kristin Tverberg
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2012 nr 11
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Fakultet for lærerutd.
Sider:
87
Pris:
400,–
ISBN-print:
978-82-93208-17-4

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter