Sosialfaglig kompetanse

. En analyse av arbeidsrapporter fra BSV-utdanningene

Forfattere

  • Erik Christopher Gundersen

Sammendrag

Formålet med denne rapporten er å sammenstille og gi en tolkning av hva 13 arbeidsgrupper ved ulike universiteter og høgskoler mener er felles kompetanse i utdanningene sosialt arbeid, barnevernspedagog og vernepleie (BSV-utdanningene), og hva som er særtrekk ved hver av utdanningene. I tillegg inneholder rapporten sammenstilling av arbeidsgruppenes forslag til videre utvikling av utdanningene og fag- og forskningsmiljøene ved lærestedene. Alle lærestedene som har bidratt har to eller flere av BSV-utdanningene. Arbeidsgruppene har bestått av ansatte ved utdanningene og representanter fra praksisfeltet. Rapportene har alle svart på det samme oppdraget, men det er en del variasjon mellom dem så denne rapporten er vel så mye en tolkning av helheten som en sammenfatning. Funnene er derfor egnet som utgangspunkt for videre diskusjon.

Utgivelsesdata

Tittel:
Sosialfaglig kompetanse. En analyse av arbeidsrapporter fra BSV-utdanningene
Forfatter(e):
Erik Christopher Gundersen
Serie:
HiOA småskrift
Issn:
1893-4609
Nr:
2014 nr 2
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
59
Pris:
130,–

Publisert

2014-05-07

Utgave

Seksjon

Småskrift