Temahefte

Etikk i psykisk helsearbeid

Forfattere

  • Marit Sofie Aalen

Sammendrag

Etikk, menneskesyn og verdier (2.opplag) Tidligere (1.opplag) utgitt som HiO-notat 2004 nr 11.

Utgivelsesdata

Tittel:
Temahefte: Etikk i psykisk helsearbeid
Forfatter(e):
Marit Sofie Aalen
Serie:
HiOA småskrift
Issn:
1893-4609
Nr:
2016 nr 1
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
HF
Sider:
30
Pris:
100,–

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Småskrift