Om politisering og læring i selvhjelpsfeltet.

Forfattere

  • Marte Feiring

Sammendrag

To notat fra et forskningsprosjekt om selvhjelpsvirksomhet

Utgivelsesdata

Tittel:
Om politisering og læring i selvhjelpsfeltet.
Forfatter(e):
Marte Feiring
Serie:
HiOA småskrift
Issn:
1893-4609
Nr:
2014 nr 1
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
HF
Sider:
54
Pris:
130,–

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Småskrift