Før det er for sent. Sigøynernes livsbetingelser i Norge

Forfattere

  • Torbjørg Bay

Sammendrag

Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiO hovedfagsrapport 2002 nr 4.

Utgivelsesdata

Tittel:
Før det er for sent. Sigøynernes livsbetingelser i Norge
Forfatter(e):
Torbjørg Bay
Serie:
HiOA småskrift
Issn:
1893-4609
Nr:
2013 nr 1
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
HiO
Sider:
139
Pris:
185,–

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Småskrift