Forhandlinger, beslutninger og innflytelse. En studie av sykepleiere og legers samhandling

Forfattere

  • Peter Forde Hougaard

Sammendrag

Masteroppgave i profesjonsstudier, SPS.

Utgivelsesdata

Tittel:
Forhandlinger, beslutninger og innflytelse. En studie av sykepleiere og legers samhandling
Forfatter(e):
Peter Forde Hougaard
Serie:
HiOA småskrift
Issn:
1893-4609
Nr:
2012 nr 4
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
123
Pris:
180,–
ISBN-print:
978-82-93208-19-8

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Småskrift