Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren

Forfattere

  • Gerd Bjørke

Sammendrag

Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Sluttrapport - CAB-prosjektet - Collaboration Across professional Boundaries.

Utgivelsesdata

Tittel:
Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren
Forfatter(e):
Gerd Bjørke (red.)
Serie:
HiOA småskrift
Issn:
1893-4609
Nr:
2012 nr 3
Utgiver:
HiOA
Sider:
151
Pris:
200,–
ISBN-print:
978-82-93208-18-1

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Småskrift