Praksis i studiene. En undersøkelse blant praksisveiledere, faglærere og studenter ved fem profesjonsutdanninger

Forfattere

  • Ida Katrine Riksaasen Hatlevik

Sammendrag

En undersøkelse blant praksisveiledere, faglærere og studenter ved fem profesjonsutdanninger.

Utgivelsesdata

Tittel:
Praksis i studiene. En undersøkelse blant praksisveiledere, faglærere og studenter ved fem profesjonsutdanninger
Forfatter(e):
Ida Katrine Riksaasen Hatlevik
Serie:
HiOA småskrift
Issn:
1893-4609
Nr:
2012 nr 2
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS/Studieseksjonen
Sider:
102
Pris:
165,–
ISBN-print:
978-82-93208-06-8

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Småskrift