Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid

Forfattere

  • Trine-Lise Offergaard

Sammendrag

Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiAk, FO-18/2011.

Boka ser på sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid. Del en tar for seg hvordan målsetningen om bærekraftig utvikling har blitt fulgt opp i helsepolitiske dokumenter, mens del to bl.a. gir innspill til et folkehelsearbeid som fremmer bærekraftig utvikling. Med litteraturliste.

Utgivelsesdata

Tittel:
Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid
Forfatter(e):
Trine-Lise Offergaard
Serie:
HiOA tema utgivelser
Issn:
1893-0425
Nr:
2014 nr 4
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
139
Pris:
195,–
ISBN-print:
978-82-93208-72-3

Publisert

2014-10-02

Utgave

Seksjon

Tema