Fra Eden til global krise - hvilken fremtid?

Forfattere

  • Trine-Lise Offergaard

Sammendrag

Bokas utgangspunkt er at menneskehetens situasjon i dag kan karakteriseres som en global sivilisasjonskrise. Det dreier seg om en ytre krise – økokrisen, men også om en indre krise i forhold til virkelighetsforståelse og verdier. Krisen er vevet inn i hele vår industrialiserte livsstil – enkeltpersoners selvfølgelige og dagligdagse handlinger får konsekvenser både i dag og langt inn i fremtiden.
I boka settes krisen inn i en bred evolusjonær sammenheng. Det gis konkrete eksempler på nyorientering og alternativer på en rekke områder, både år det gjelder menneskets forhold til natur og dets forhold til verdier og mening. Fokus rettes mot enkeltmenneskers muligheter til selv å bidra til å skape en bærekraftig fremtid. Boka henvender seg spesielt til lærere og lærerstudenter, og søker å gi innspill til hvordan lærere kan knytte bærekraft og framtidsperspektiver inn i fag- og/eller yrkesopplæring på en meningsfull måte.

Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiAk, FO-11/2005.

Utgivelsesdata

Tittel:
Fra Eden til global krise-hvilken fremtid?
Forfatter(e):
Trine-Lise Offergaard
Serie:
HiOA Tema utgivelser
Nr:
2014 nr 3
Issn:
1893-0425
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
147
Pris:
200,–
ISBN-print:
978-82-93208-70-9

Publisert

2014-09-01

Utgave

Seksjon

Tema