MaiA – Mangfold i Akademia

Høyere utdanning i møte med en kompleks virkelighet

Forfattere

  • Ida Marie Andersen

Sammendrag

Utgivelsesdata

Tittel:
MaiA Mangfold i Akademia
Forfatter(e):
Ida Marie Andersen
Serie:
HiOA tema utgivelser
Issn:
1893-0425
Nr:
2014 nr 2
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Seksj for samfunnskontakt
Sider:
203
Pris:
240,–
ISBN-print:
978-82-93208-59-4

Publisert

2014-04-23

Utgave

Seksjon

Tema