Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter

Forfattere

  • Ellen Beate Halvorsen

Sammendrag

Ny utgave, samme innhold.Tidligere utgitt som publikasjon 14/2007 Forskningsserie, Høgskolen i Akershus (isbn 82-488-0023-7/978-82-488-0028-6).

Denne undersøkelsen ble gjort i tidsrommet 1997–2000, og sluttført studieåret 2000–2001. Undersøkelsen baserer seg på materiale fra arbeid med minoritetsstudenter ved Norsk fagspråk, Høgskolen i Oslo (HiO). Norsk fagspråk ble igangsatt høsten 1996 og var ment som et veiledningstilbud for minoritetsspråklige studenter i norsk fagspråk og samfunnsforståelse. Bakgrunnen for igangsettelsen var myndighetenes antakelse om at minoritetsstudenter hadde en tregere studiegjennomføring og svakere studieprestasjoner enn studenter med norsk som morsmål. En vesentlig forklaring mente man var språkvansker. Samtidig ønsket myndighetene økt rekruttering av minoritetsspråklige til profesjonsstudier.

Utgivelsesdata

Tittel:
Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter
Forfatter(e):
Ellen Beate Hellne-Halvorsen
Serie:
HiOA tema utgivelser
Issn:
1893-0425
Nr:
2013 nr 5
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
138
Pris:
190,–
ISBN-print:
978-82-93208-47-1

Publisert

2013-09-29

Utgave

Seksjon

Tema