Menneskemøter hjemme og ute. Høgskolefolk forteller

Forfattere

  • Jorun Fougner (red)
  • Ole Christian Lagesen (red)

Sammendrag

I 2008 inviterte Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i Oslo og Akershus (den gang HiO) til det første skrivekurset for de pensjonister og seniorer som var tilknyttet senteret. Opplegget var at deltakerne skulle skrive fortellinger fra eget liv, fortrinnsvis eget yrkesliv, og på den måten formidle litt av norsk yrkes- og utdanningshistorie gjennom sine fortellinger.

Tekstene skulle ikke være som alt de hadde skrevet før: studieplaner, forelesninger, forskningsartikler og debattinnlegg. Det var egne, subjektive erindringer, opplevelser, menneskemøter og bevegende øyeblikk fra lange yrkesliv som skulle være innholdet, og prege formen.

Våren 2015 avsluttes det sjuende kurset, også denne gangen ved at tekstene samles i en rapport. Snaut 20 forfattere har levert tekster som i innhold og karakter nok har en noe større bredde enn tidligere.

Ikke absolutt alt er rent yrkestilknyttet. Men den personlige fortellerstemmen er der hele veien.

Kurset har hatt inspirerende forelesninger av Tordis Fosse, Jan Johnsen og Elisabeth Eide, alle tidligere eller nåværende språk- og medielærere ved høgskolen. Deltakerne har gjennom gruppearbeid og utveksling av tekster stadig kommentert hverandres tekster. I tillegg har kurslederne, Jorun Fougner og Ole Christian Lagesen, veiledet, gitt innspill og kommentert tekstene underveis i kurset.

Utgivelsesdata

Tittel:
Menneskemøter hjemme og ute. Høgskolefolk forteller.
Forfatter(e):
Jorun Fougner og Ole Chr Lagesen (red)
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2015 nr 5
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Seniorsenteret
Sider:
175
Pris:
280,–
ISBN-print:
978-82-93208-89-1

Publisert

2015-06-01

Utgave

Seksjon

Rapporter