Strategier og teknikker i karriereveiledning av studenter

Forfattere

  • Tron Inglar HiOA

Sammendrag

I denne artikkelen vil jeg kort redegjøre for fire ulike veiledningsstrategier1 og gi noen konkrete forslag til hvordan du kan benytte dem i ditt arbeid som studieveileder. Tenk deg at en student kommer til deg og spør: ”Bør jeg ta en mastergrad, eller er det nok med en bachelor?”. Slik jeg ser det, er det ikke et svar som bestandig er det rette, eller det gale. Det er noe som varierer etter forutsetningene hos den du veileder, temaet som tas opp og ikke minst ditt skjønn, din vurdering av situasjonen. Dermed kan jeg ikke gi noe ”fasitsvar” på et slikt spørsmål. Men jeg kan skissere noen ulike strategier i veiledningsarbeid, strategier som leder til ulike konsekvenser for den som veiledes. I tilknytning til denne artikkelen er det produsert videosnutter som du bør se før du leser om de ulike strategiene (se video). Fokuspersonen, den som veiledes, er en elev i videregående skole/gymnasiet. Men strategiene og teknikkene kan brukes i all veiledning. Trykk på lenkene i teksten for å se video-opptakene.

Nedlastinger

Publisert

2013-01-15

Utgave

Seksjon

Tema