Kartlegging og utvikling av ergoterapistudentenes praksisstudier

Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom ergoterapeut-utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og ergoterapeutene ved Oslo universitetssykehus HF (OUS)

Forfattere

  • Mali Melhus
  • Lene Fogtmann Jespersen

Sammendrag

Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom ergoterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og ergoterapeutene ved Oslo universitetssykehus HF (OUS)

Prosjektet hadde oppstart vår 2012 og ble fullført vinter 2014. Hensikten med prosjektet var å videreutvikle kvaliteten i ergoterapistudentenes praksisstudier gjennom tettere samhandling mellom høgskole og klinikk. Mandatet var å kartlegge dagens praksisstudier og samarbeid mellom HiOA og OUS, samt skissere framtidige løsninger som kan bidra til å sikre og videreutvikle kvalitet i praksisstudiene ved OUS.

Det ble foretatt en gjennomgang av interne og overordnede dokumenter, samt innhentet informasjon fra lignende prosjekter. Det ble utarbeidet en spørreundersøkelse godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) i Questback sendt til alle lærere på ergoterapeututdanningen Institutt for Ergoterapi og Ortopediingeniørfag ved HIOA og alle ergoterapeuter ved OUS i somatisk og psykisk helse samt ergoterapistudenter som hadde hatt praksis ved OUS i aktuelle perioder. Spørreundersøkelsen hadde 3 fokusområder; faglige ressurser og utfordringer pr i dag, samarbeidet mellom høgskole og praksisfeltet knyttet til praksisstudier og organisatoriske ressurser og utfordringer.

Utgivelsesdata

Tittel:
Kartlegging og utvikling av ergoterapistudentenes praksisstudier ved OUS
Forfatter(e):
Mali Melhus og Lene Fogtmann Jespersen
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2014 nr 13
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
HF
Sider:
35
Pris:
150,–
ISBN-print:
978-82-93208-73-0

Publisert

2014-10-01

Utgave

Seksjon

Rapporter