Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede

Forfattere

  • Andrea Iona Alecu

Sammendrag

Denne rapporten belyser hvordan studenter som fullførte en høgskoleutdanning i 2007 har tilpasset seg arbeidsmarkedet de fire første årene etter fullført utdanning (2008 –2011). Målet er å si noe om arbeidsmarkedsstatus og om de jobber innenfor utdanningens kjerneområde eller har annet arbeid.

Studien omfatter 15 profesjonsutdanninger og syv høgskoler/universiteter. Det fokuseres særlig på studenter som har utdannet seg til sykepleiere, allmennlærere, førskolelærere, sosionomer, barnevernspedagoger, fysioterapeuter, bygningsingeniører og journalister. Studentene har fullført utdanningen enten ved Høgskolen i Bergen; Høgskolen i Bodø; Høgskolen i Lillehammer;Høgskolen i Oslo; Universitetet i Stavanger; Høgskolen i Sør-Trøndelag eller Høgskolen i Volda.

Utgivelsesdata

Tittel:
Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede
Forfatter(e):
Andreea Ioana Alecu
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2014 nr 11
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
49
Pris:
200,–
ISBN-print:
978-82-93208-69-3

Publisert

2014-08-01

Utgave

Seksjon

Rapporter