Stevnemøter med leved liv. Høgskolefolk forteller.

Forfattere

  • Jorun Fougner (red)
  • Ole Christian Lagesen (red)

Sammendrag

ISBN 978-82-93208-66-2 (trykt)

De som nå er seniorer og pensjonister etter et langt yrkesliv i profesjonsyrker og høgskoleutdanning har skrevet mye. Rapporter, notater, studieplaner, forelesninger, forskningsartikler og debattinnlegg. Sakprosa i mange varianter. Men historier fra eget liv, særlig yrkesliv, der de selv forteller og preger teksten med sine egne, subjektive erindringer, har de ikke skrevet tidligere. Og her finnes mange opplevelser, menneskemøter og erfaringer som kan fortelle om den stille revolusjonen som deres generasjon har vært med på, i norsk utdanning og i samfunnslivet forøvrig.

Dette var utgangspunktet da Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2008 ( den gang HiO ) inviterte til skrivekurs for høgskolens seniorer. Våren 2014 fullføres det sjette kurset, og denne rapporten inneholder tekster fra vel 20 kursdeltakere.

Som ved de tidligere kursene kommer forfatterne fra forskjellige utdannings- og yrkesmiljøer. De aller fleste har hatt lang "fartstid" som lærere i høgskolesystemet, samtidig som vi har hatt med oss enkelte eksterne deltakere fra nærstående yrkesfelt.

Kurset har hatt inspirerende forelesninger av Gro Dahle, Karsten Alnæs, Tordis Fosse og Egil Fossum, og deltakerne har gjennom gruppearbeid stadig kommentert hverandres tekster, i tillegg til veiledning og innspill fra kurslederne, Jorun Fougner og Ole Christian Lagesen. De to siste har også redigert denne rapporten. Flertallet av tekstene har tema fra yrkeslivet, men, i likhet med deltakere på tidligere kurs, har noen også ønsket å skrive om opplevelser og erfaringer i barndoms- og oppvekstår.

Noen tekster kan nok også kalles for mer eksistensielle, men også der med utgangspunkt i egne erfaringer og refleksjoner.

Publisert

2014-06-01

Utgave

Seksjon

Rapporter