Læring i praksis

Forfattere

  • Jorunn Vindegg

Sammendrag

Denne rapporten handler om et opplærings/veiledningsprogram for nyutdannede/­nyansatte saksbehandlere i Barneverntjenesten i Bærum kommune i perioden november 2011 til desember 2013. Programmet har i hovedsak bestått av fellessamlinger for nyansatte og bruk av nyansattmappe i individuell veiledning med fagkonsulent. Det er også arrangert dialogseminar for deltakerne underveis i programmet og egne samlinger for fagkonsulentene med veilederansansvar. I alt var 24 saksbehandlere og 12 fagkonsulenter innom prosjektet.

Utgivelsesdata

Tittel:
Læring i praksis
Forfatter(e):
Jorunn Vindegg
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2014 nr 8
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SAM
Sider:
104
Pris:
250,–
ISBN-print:
978-82-93208-65-5

Publisert

2014-06-01

Utgave

Seksjon

Rapporter