Høgskolenes betydning for regional rekruttering til næringsrettede profesjonsyrker

Forfattere

  • Karl Ingar Kittelsen Røberg

Sammendrag

I denne rapporten undersøkes rekrutteringen til næringsrettede utdanningsgrupper ved utvalgte læresteder på Vestlandet og i Oslo og Akershus. Videre undersøkes hvor de uteksaminerte kandidatene fra disse lærestedene og utdanningsgruppene finner arbeid. Hovedresultatet er at rekrutteringen og sysselsetting i stor grad skjer på fylkes- og regionsnivå. I 2012 undersøkte Gythfeldt og Heggen det samme for velferdsprofesjonsutdanningene (lærer, førskolelærer, sykepleier og sosialarbeider), og fant i hovedsak det samme mønsteret. I rapporten skilles det mellom lokale (fylke), regionale (landsdel, «Vestlandet» og «Oslo og Akershus») og nasjonale utdannings- og arbeidsmarkeder. Lite av rekrutteringen og sysselsettingen av kandidatene foregår på nasjonalt nivå, noe som innebærer at kvaliteten og tilbudet ved de lokale og regionale lærestedene blir avgjørende for kvaliteten på arbeidskraften som ansettes i det lokale næringslivet.

Rapporten har sett på flere dimensjoner av rekruttering og sysselsetting. Dette er undersøkt via følgende tre spørsmål: 1) I hvilken grad rekrutterer lærestedene i studien fra fylket, regionen eller nasjonalt? 2) I hvilken grad er det forskjeller mellom lærestedene og utdanningsgruppene i rekrutteringsmønster? 3) Hvor begynner de uteksaminerte kandidatene å jobbe? Flytter de tilbake til fylket/regionen de er oppvokst i, eller blir de i fylket/regionen de tok utdanningen?

Utgivelsesdata

Tittel:
Høgskolenes betydning for regional rekruttering ti lnæringsrettede profesjonsyrker
Forfatter(e):
Karl Ingar Kittelsen Røberg
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2014 nr 7
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
98
Pris:
225,–
ISBN-print:
978-82-93208-64-8

Publisert

2014-05-01

Utgave

Seksjon

Rapporter