Mesterkvalifikasjonen

Forfattere

  • Ronny Sannerud
  • Evelyn Harlem

Sammendrag

Denne rapporten er et resultat av et oppdrag gitt av Mesterbrevnemda til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Ronny Sannerud (HiOA) og Evelyn Harlem har stått for gjennomføringen av prosjektet og har skrevet rapporten.

Benedikte Sterner (Mesterbrevnemnda), Jørgen Leegaard (Mesterbrevnemda) og Evelyn Harlem (Mesterbrevnemdas sekretariat) har vært prosjektets referansegruppe

Utgivelsesdata

Tittel:
Mesterkvalifikasjonen
Forfatter(e):
Ronny Sannerud og Evelyn Harlem
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2014 nr 6
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
32
Pris:
255,–
ISBN-print:
978-82-93208-63-1

Publisert

2014-05-01

Utgave

Seksjon

Rapporter