Forskere mindre redde for medienes rampelys

Forholdet mellom forskere og journalister i et tjueårsperspektiv

Forfattere

  • Harald Hornmoen
  • Rune Ottosen
  • Solveig Espeland Ertresvaag
  • Elisabeth Kirkeng Andersen

Sammendrag

Artikkelen presenterer forskeres og journalisters oppfatninger av forskningskommunikasjon og -journalistikk, med bakgrunn i en spørreundersøkelse foretatt i 2008. Svarene sammenlignes med en tilsvarende undersøkelse fra 1988. Resultatene tyder på at journalister er mer tilfredse enn forskere med hvordan journalister populariserer forskning. Men journalister og forskere enes i synet på at vitenskapelige institusjoner er for lite initiativrike overfor pressen. Analysen peker også i retning av at flere enn tidligere mener formidling av forskning til allmennheten er et viktig arbeid for forskere. Et stort flertall i begge grupper mener dessuten at pressen generelt skriver for lite kritisk om forskning.

Stikkord: Forskningskommunikasjon, forskningsjournalistikk, forsker og journalist-relasjon, spørreundersøkelse 

Utgivelsesdata

Tittel:
Forskere mindre redde for medienes rampelys
Forfatter(e):
Harald Hornmoen, Rune Ottosen, Elisabeth Kirkeng Andersen og Solveig Espeland Ertresvaag
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2014 nr 1
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
JBI
Sider:
37
Pris:
150,–
ISBN-print:
978-82-93208-54-9

Publisert

2014-01-01

Utgave

Seksjon

Rapporter