Kommunelovene i Norden

En kartlegging og sammenligning

Forfattere

  • Ingun Sletnes
  • Carsten Henrichsen
  • Olle Lundin
  • Eija Mäkinen

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet i Norge. Høgskolen i Oslo og Akershus er ansvarlig for oppdraget med førstelektor Ingun Sletnes ved Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag som prosjektleder. De øvrige prosjektdeltakerne har vært professor Carsten Henrichsen, Center for Offentlig Regulering og Administration ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, professor Olle Lundin, Juridiska fakulteten ved Uppsala universitet og professor Eija Mäkinen, Filosofiska fakulteten, Vasa universitet. Professor Signy Irene Vabo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag har også deltatt i prosjektet. Hennes bidrag har vært å utarbeide en forskningsoversikt som inngår som et eget, ikke trykket, vedlegg til rapporten.

Oppdraget har vært å kartlegge, sammenligne og i en viss utstrekning vurdere kommunelovene og kommunalretten i Norden. Vi har således foretatt en komparativ undersøkelse av kommunalretten i de nordiske landene. I utgangspunktet skulle kommunalretten i alle de fem nordiske landene; Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island inngå. Island ble imidlertid tatt ut av oppdraget, dels på grunn av oppdragets omfang, dels fordi vi ikke har hatt noen prosjektmedarbeider fra Island i prosjektet og dels fordi Island har en ganske ny kommunelov som enda ikke er oversatt til engelsk.

En rapport fra samarbeidsprosjekt mellom ergoterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og ergoterapeutene ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Utgivelsesdata

Tittel:
Kommunelovene i Norden. En Kartlegging og sammenligning
Forfatter(e):
Ingun Sletnes, Carsten Henrichsen, Olle Lundin og Eija Mäkinen
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2013 nr 13
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SAM
Sider:
798
Pris:
400,–
ISBN-print:
978-82-930208-50-1

Publisert

2013-11-01

Utgave

Seksjon

Rapporter