Hvorfor og hvordan kommer helt nye emner og fag inn i skolen? Læreplanprosesser i et deltakerperspektiv, belyst ved to cases

Forfattere

  • Pål J. Kirkeby Hansen

Sammendrag

Denne studien har kommet til takket være seniorstipend i halv stilling for studieårene 2011/12 og 2012/13 fra Høgskolen i Oslo (nå Høgskolen i Oslo og Akershus) og Avdeling for lærerutdanning (nå Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier). Studien består av tre separate artikler. Den første gir litt bakgrunn for forfatters valg av studieobjekt før han presenterer forskningsspørsmålene og til slutt prøver å besvare dem og konkludere. For å gjøre det, er det gjort to case-studier. De presenteres hver for seg som selvstendige vitenskapelige artikler med egne forskningsspørsmål som forfatter prøver å besvare og konkludere i artikkelen. Til hver av casene har er det skrevet en epilog som ligger i den første artikkelen. De tre artiklene er paginert hver for seg. Henvisninger på tvers av artiklene skjer til kapitler, ikke til spesifikke sider. Tabeller og figurer er nummerert slik at de er lett å finne fram på tvers av artiklene.

Utgivelsesdata

Tittel:
Hvorfor og hvordan kommer helt nye emner og fag inn i skolen? Læreplanprosesser i et deltakerperspektiv, belyst ved to cases.
Forfatter(e):
Pål J. Kirkeby Hansen
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2013 nr 12
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
LUI
Sider:
221
Pris:
315,–
ISBN-print:
978-82-93208-49-5

Publisert

2013-10-01

Utgave

Seksjon

Rapporter