Jeg er størst! Om måling i barnehagen. 2.utgave

Forfattere

  • Vigdis Flottorp

Sammendrag

ISSN 2535-552X (online)
ISBN 978-82-8364-117-2 (online)/ ISBN 978-82-8364-116-5 (trykt)

OsloMet tema 2018 nr 1

Utdrag fra sammendrag: Artikkelen gir en innføring i emnet måling og er skrevet for barnehagelærerstudenter. Vekten er lagt på å framstille stoffet slik at det blir nyttig for kommende barnehagelærere. De begrepene som er mest relevante for praktisk arbeid i barnehagen, har fått mest plass.

Publisert

2018-08-10

Utgave

Seksjon

Tema