«JEG SER NOE SOM DU IKKE SER» (Luhmann )

Hvordan blir brukermedvirkning til som politisk, organisatorisk og sosialfaglig praksis i barnevernets undersøkelser?

Forfattere

  • Hilde Anette Aamodt

Sammendrag

HiOA Avhandling 2016 nr 6. Avhandling ph.d sosialt arbeid og sosialpolitikk, Fakultet for samfunnsfag,Høgskolen i Oslo og Akershus,Høst 2016

 

Publisert

2018-06-11

Utgave

Seksjon

Avhandlinger