"La oss snakke om været!"

Forfattere

  • Pål J. Kirkeby Hansen

Sammendrag

ISBN 978-82-93208-94-5 (trykt)

Tema 2015 nr 1

Denne værboka er skrevet som en faglig, didaktisk og metodisk ressursbok for lærere i

grunnskolens naturfag og samfunnsfag, og videregående opplærings geografi og geofag, samt

for lærerstudenter for disse skoleslagene. Den faglige delen har jeg prøvd å holde på et nivå

som gjør at interesserte lærere uten spesiell naturfagbakgrunn, skal kunne lese boka med

utbytte. Stoff ut over dette, er plassert i egne «bokser». 1.utgave som kom i 1999 (HiO-notat

1999 nr.17), siktet spesielt mot lærere i grunnskolen. Boka har vært brukt av alle kull på

naturfag i grunnskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus siden 1999. Mange

andre høgskoler har også benyttet boka og gitt hyggelige tilbakemeldinger.

Siden 1999 har væremnet befestet sin stilling i grunnskolens naturfag og samfunnsfag,

og kommet inn i geografi og geofag på videregående opplæring. Denne utgaven er utvidet

med flere «bokser» som er spesielt nyttige for lærere i disse fagene. Den didaktiske og

metodiske delen er nå tilpasset begge skoleslag. Fortsatt er mange aktiviteter konkretisering

av de anbefalinger for værundervisning som jeg gav i forskningsrapporten «Alle snakker om

været …» (HiO-rapport 1996 nr.4). Noen nye aktiviteter er fra forskningsprogrammet Geofag

i skolen på Naturfagsenteret (mine artikler i NorDiNa nr.2, 2012 og i Kimen nr.1, 2013). Det

er lagt opp til tre hovedtyper aktiviteter: Spørsmål, eksperimenter og tema- og prosjektarbeid.

Uansett aktivitetstype: «La oss snakke om været!». Start dagens værundervisning med en

værsamtale. Diskusjoner, presentasjoner og samtaler er en viktig del av elevenes begreps- og

kunnskapsutvikling.

Jeg hadde håpet at 2.utgave kunne preges av figurer og bilder i farger. Det ville fordyre

produksjonen vesentlig. Derfor er mine håndtegnete strekfigurer fra 1.utgave beholdt. Nytt i

2.utgave er en del bilder, men de også i svart-hvitt. Med dagens teknologi og søkemuligheter

på Internett kan elever og lærere lett finn fargerike figurer og bilder og gode supplerende og

utfyllende tekster. Flere av de nye aktivitetene i 2.utgave er basert på stoff fra yr.no som er

NRK og Meteorologisk institutt (MI) sin nettpresentasjon av værvarsler og annen relatert

informasjon. Det finnes flere tilsvarende norske og utenlandske nettsteder som sikkert kunne

fungere like bra. Yr.no er valgt fordi den er verdens fjerde mest besøkte (!) værnettsted det

bekrefter god kvalitet. Dessuten er NRK en lisensbasert allmennkringkaster og MI et norsk

statlig forvaltningsorgan og begge er ikke-kommersielle. MI har i tillegg til yr.no, egne

gode nettsider til skolebruk, for eksempel «Spør meteorologen» og «Meteorologileksikon»

som nås fra yr.no eller direkte fra met.no.

«Klima er en beskrivelse av gjennomsnittsværet på ett sted eller område» (met.no). Derfor

vurderte jeg å utvide 2.utgave av værboka med kapitler om klima og klimaendringer globalt,

regionalt og nasjonalt. Dette er hyperaktuelt stoff. Det ville imidlertid utvide boka vesentlig,

og ville vanskelig kunne tilpasses både grunnskolens og videregående opplærings behov.

Derfor er det ikke noe klimakapittel i denne utgaven.

Oslo, oktober 2015

Pål J. Kirkeby Hansen.

Publisert

2021-04-12

Utgave

Seksjon

Tema