Kvalifisering av helsefagstudenter til tverrprofesjonell praksis

Modell for tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis

Forfattere

  • Inger Taasen
  • Dorte Lybye Norenberg
  • Nora Hagstrøm
  • Line Nortvedt

Sammendrag

OsloMet Rapport 2018 nr 5

Publisert

2018-05-03

Utgave

Seksjon

Rapporter