Dugnadsånd og samstyring i lokalsamfunnet

Velforeningenes politiske og sosiale betydning

Forfattere

  • Harald Koht Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Medlemsundersøkelse foretatt blant velforeninger. Tar for seg livsvilkårene for velforeninger og aktiviteten i dem.

Denne boka dokumenterer at dugnads-Norge fortsatt utfolder seg gjennom et tusentalls områdeforeninger på grasrotsnivå. I samvirke med kommunene står velforeninger for løsningen av mange praktiske oppgaver i nærmiljøet. Antallet vel og oppslutningen om dem har aldri vært større enn på denne siden av år 2000.

Utgivelsesdata

Tittel:
Dugnadsånd og samstyring i lokalsamfunnet
Forfatter(e):
Harald Koht
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2013 nr 2
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Fakultet for samfunnsfag
Sider:
96
Pris:
400,–
ISBN-print:
978-82-93208-31-0

Publisert

2014-01-09

Utgave

Seksjon

Rapporter