Yrkeskompetanse i spenningsfeltet mellom tradisjon og kontinuerlig endring

En undersøkelse av kompetansebehovet i mediegrafikerfaget og av hvordan lærlinger kan utvikle yrkeskompetanse gjennom opplæring i skole og bedrift

Forfattere

  • Nina Aakernes

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2020 nr 19, av Nina Aakernes, Avhandling innlevert for graden philosphiae doctor (Ph.D.) i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. OsloMet – storbyuniversitetet. Høst 2020

ISSN 2535-471X (trykt)/ISSN 2535-5454 (online)
ISBN 978-82-8364-256-8 (trykt)/ISBN 978-82-8364-268-1 (online)

Publisert

2020-09-30

Utgave

Seksjon

Avhandlinger